FANDOM


המפה נטענת...

ערש התנ"ך"

'תנ"ך בראשי תיבות: תורה, נביאים, כתובים הוא אוסף של 24 כתבי הקודש, המקודשים לעם ישראל. התנ"ך מכונה גם "מקרא" או "ספר הספרים".

המקרא, כפי שנכנה אותו בהמשך, נחתם בראשית תקופת הבית השני


ספרים חיצונייםעריכה

מחוץ לכ"ד ספרי התנ"ך נשארו יצירות הדומות למקרא בסגנונם כמו ספר בן סירא . לז" החליטו לא לכלול אותם במקראת. ספרים אלה נקראים "ספרים חיצוניים" או ספרים גנוזים.

במאה ה-10, חכמי טבריה נתנו את העיצוב הסופי של המקרא מבחינה דקדוקית ונקבעה צורתו לדורות. גרסאות קודמות יותר נמצאו במגילות הגנוזות וכן בגניזה של קהיר ועוד. מקורה של החלוקה לפרקים הנהוגה בימינו היא במסורת הנוצרית של ימי הביניים. במשך הדורות נתקבלה חלוקה זו גם אצל היהודים, בעיקר מטעמי נוחות.


התנ"ך תורגם למספר שפות רב יותר מכל ספר אחר (כ-1,500 לשונות וניבים) נחשב לספר בעל התפוצה הגדולה ביותר בתולדות האנושות.

ראן גםעריכה

תנ"ך Pedia


ספרי התנ"ךעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית