FANDOM


Hb bg2.gif

'היברו-בוקס הוא אתר שבו ניתן למצוא צילומי ספרים מארון הספרים היהודי - מקור חשוב ללימוד נושאי היהדות.

מפעל Hebrewbooks.org במתכונתו המקורית נוסד במטרה לשמר את הספרים והחיבורים התורניים שיצאו לאור ברחבי ארצות הברית בשנים עברו, ואינם זמינים כיום להדפסה ו/או להפצה. רבנים רבים תושבי ארצות הברית חיברו ספרים וחיבורים שונים בשנים המוקדמות של המאה העשרים, אך במהלך השנים שחלפו מאז פטירתם, נשכחו אף חיבוריהם פרי עבודתם הקדושה.

נכון להיום, הרחבנו את תחום פעילותנו, מטרתנו כיום היא להכיל במסגרת זו את כל ספרי הקודש שהודפסו במהלך השנים. ב - Hebrewbooks.org תוכלו לצפות ואף להדפיס את הספר בשלמותו באופן מקוון.

אילו הייתם שואלים כל רב ומחבר ספר, מהי משאלתו החשובה ביותר, תשובתו ללא ספק היתה: ברצוני שאנשים ילמדו ויהגו בספרי, ואף לאחר פטירתי. ואכן, אנו מוצאים מחברים רבים שכתבו לשון זה בהקדמת ספרם: 'כתבתי ספר זה, ואקוה שהדברים הכתובים בספר זה ילמדו אף לאחר פטירתי, על מנת שיהיו שפתותי דובבות בקבר'. כאשר הנכם מצטטים אמרה או דבר תורה מספרים אלו, זכרו נא להזכיר את שם המחבר, כך תהיינה שפתותיהם של המחברים דובבות בקבר, ובכך תחיו את זכרו של המחבר. וכפי שלמדונו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ו, ו): 'כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם', כפי שמצטטים חז"ל את הפסוק הנאמר במגילת אסתר (ב, כב) 'ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי'.

Hebrewbooks.org הינו מפעל שלא למטרות רווח 501(c) (3), מטרתנו הינה להחיות את זכרם של החיבורים הרבים שנכתבו במהלך השנים ולמרבה הצער נשתכחו ונזנחו, וכמו כן לעשות את עולם הספר התורני לדבר נגיש וזמין לכל דורש ללא תמורה.

מקור הספריהעריכה

על מקורו כתב אליעזר שולמן באתר חב"ד אוצרות הספרייה נחשפים - "תערוכה מיוחדת במינה מוצגת השנה בספריית אגודת חסידי חב"ד בניו-יורק. אוצרות יקרים ונדירים, שהיו שמורים עד כה במרתפי הספרייה, נחשפים בפעם הראשונה לעיני הציבור. בין הפריטים: כתבי-יד של התלמוד, שנכתבו על קלף לפני תקופת הדפוס; דפים מהתלמוד המודפס הראשון, שנדפס בספרד; כתב-ידו של הרמ"ק, רבו של האריז"ל; שולחן-ערוך של רבי עקיבא אייגר, שעליו כתב את הגהותיו המפורסמות, ועל כל הגהה הוא חותם 'עקיבא'; ועוד ועוד.

על האוצרעריכה

את הספרייה מנהל זה שלושים ושלוש שנים הרב שלום-דובער לוין, הנחשב אחד המומחים הגדולים בעולם לספרות היהודית. הוא גם האוצר של התערוכות, ובשנים האחרונות עוסק בעיקר בעריכת ספרים. "בספרייה יש 250 אלף ספרים", הוא אומר. "זו ספריית מחקר, והעוסקים במחקר יכולים לשבת באולמות הספרייה ולעיין בספרים. יש בה גם כתבי-יד עתיקים ופריטים יקרי-ערך, שאינם נגישים לציבור".

על האתרעריכה

בשנים האחרונות השלימה הספרייה מפעל ענק, של סריקת עשרים אלף ספרים נדירים ביותר והעלאתם לרשת האינטרנט. "הדבר נעשה בשיתוף-פעולה עם ארגון 'היברו-בוּקס'. הספרים זמינים לציבור באתר הספרייה ובאתר 'היברו-בוקס', ויש גם מנוע חיפוש משוכלל, שמאפשר למצוא בקלות את המבוקש", מסביר הרב לוין.

כתובת האתרעריכה

hebrewbooks

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית